Prezentacja wyników badań marketingowych

Badania marketingowe to nieodzowna część sprzedaży. Każda firma, która chce dotrzeć ze swoim produktem do klienta, przeprowadza odpowiednie badania, by poznać tendencje panujące na rynku oraz zainteresowania konsumentów. W jaki sposób można prezentować zebrane dane, by móc wyciągnąć z nich jak najwięcej informacji? [Badania marketingowe] By przeprowadzić miarodajne badanie marketingowe, należy przede wszystkim opracować problem […]

Read More

Prezentacja danych statystycznych z zakresu turystyki

Turystyka to dziedzina każdemu mniej lub bardziej znana, lecz w największej mierze od strony bycia turystą, podróżowania i zwiedzania nowych miejsc. Jednak turystyka to także biznes, na którym wiele osób chciałoby zarobić. Z tego powodu prowadzone są w tej dziedzinie badania statystyczne, które pozwalają określić to, jak bardzo w danym roku popularne są dane miejsca, […]

Read More

Stan dźwigów w Polsce – jak chronione są urządzenia dźwigowe?

Okresowe przeglądy konserwacyjne mają na celu dokładne zbadanie stanu technicznego urządzeń dźwigowych. W jaki sposób takie kontrole przebiegają? Kto je wykonuje? Jakie są regulacje prawne w tym względzie? Rozporządzenia ministerskie Przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych, zgodnie z polskim prawem, powinny odbywać się nie rzadziej niż co 30 dni. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Pracy, Gospodarki i […]

Read More

Mniejsza liczba podatników na pełnej księgowości w 2017 roku

Pełna księgowość jest jednym ze sposobów ewidencjonowania przychodów i kosztów ich uzyskania dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz dla spółek. W odróżnieniu od tzw. małej księgowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych jest zwykle mocno skomplikowane. Od 1 stycznia 2017 roku zwiększy się grono podatników zobligowanych do uproszczonej księgowości. Dlaczego? Aktualne limity przychodów Obecnie pełna księgowość jest […]

Read More

Obowiązujące zasady uboju zwierząt gospodarskich

W Polsce uregulowano zasady dokonywania uboju gospodarczego w kilku aktach prawnych, z których najważniejszym jest ustawa z dnia 16 grudnia 2005 roku o produktach pochodzenia zwierzęcego. Jak powstaje mięso w polskich ubojniach? Trzy akty prawne Przepisy odnoszące się do uboju gospodarczego zwierząt hodowlanych zawarto w ustawie o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w dwóch rozporządzeniach: Rozporządzeniu […]

Read More