Metody prezentacji danych statystycznych

Comment is Closed

Badania statystyczne przeprowadza się w wielu dziedzinach po to, by w obrazowy sposób przedstawić pewne zjawiska oraz różnego rodzaju zależności. By dane uzyskać, można przeprowadzać ankiety lub wywiady, co pozwala często na zdobycie obszernego materiału. Jednak materiał ten nie nadaje się w surowej formie do publikacji, dlatego należy go opracować, a następnie w odpowiedni sposób, czytelny i jasny, przedstawić odbiorcom. W jaki sposób można prezentować dane uzyskane w trakcie badań?

Najważniejszą kwestią podczas wyboru sposobu prezentacji danych i wyników badań jest dobór takiej, która zapewni pokazanie wyników w jak najbardziej przejrzysty sposób. Oznacza to, że wybrana metoda prezentacji ma sprawić, że dane pokazane zostaną w sposób czytelny, co pozwoli na odpowiednią analizę i wyciągnięcie wniosków z materiału, a także przekazanie ich dalej.

[Metody prezentacji danych]

By osiągnąć wyżej wspomniane cele i zapewnić prezentację danych na odpowiednio wysokim poziomie, najczęściej stosuje się następujące metody prezentacyjne:

  • Metoda tabelaryczna, czyli przedstawianie zebranych danych w formie tabeli lub tablic statystycznych. Stosowana jest najczęściej, zapewnia odpowiednią przejrzystość i klarowność, a także pozwala na intuicyjne porównywanie danych liczbowych, przedstawionych w systematyczny sposób. Dzięki temu uważana jest za podstawową formę prezentacji danych i nieustannie stosowana jest w rocznikach statystycznych, a także informacjach o zmianach kursów walut.
  • Metoda graficzna, która polega na graficznym przedstawieniu danych za pomocą wykresów. W każdym wykresie opis stanowi kształt i barwa zastosowana w wykresie – każdej danej odpowiada konkretny kolor. W orientacji pomaga zamieszczana obok legenda lub też opisy umieszczane bezpośrednio na wykresie, w zależności od jego rodzaju oraz ilości zamieszczonych danych.
  • Metoda opisowa, czyli opis zebranych danych za pomocą słowa, włączając je do tekstu.

Przedstawione metody są podstawowymi sposobami na czytelne zaprezentowanie zebranych podczas badań danych statystycznych. Jednak dla jeszcze lepszej czytelności można mieszać ze sobą te metody, mając na uwadze, że podstawowym kryterium wyboru metody prezentacji danych jest ich przejrzystość i klarowność.