Metody prezentacji danych statystycznych

Badania statystyczne przeprowadza się w wielu dziedzinach po to, by w obrazowy sposób przedstawić pewne zjawiska oraz różnego rodzaju zależności. By dane uzyskać, można przeprowadzać ankiety lub wywiady, co pozwala często na zdobycie obszernego materiału. Jednak materiał ten nie nadaje się w surowej formie do publikacji, dlatego należy go opracować, a następnie w odpowiedni sposób, […]

Read More