Prezentacja wyników badań marketingowych

Badania marketingowe to nieodzowna część sprzedaży. Każda firma, która chce dotrzeć ze swoim produktem do klienta, przeprowadza odpowiednie badania, by poznać tendencje panujące na rynku oraz zainteresowania konsumentów. W jaki sposób można prezentować zebrane dane, by móc wyciągnąć z nich jak najwięcej informacji?

[Badania marketingowe]

By przeprowadzić miarodajne badanie marketingowe, należy przede wszystkim opracować problem badawczy – czyli przemyśleć dokładnie, co powinno być zbadane i jakie informacje powinny zostać w danym badaniu zebrane. By przyniosło one odpowiednie rezultaty, powinno spełniać następujące cechy:

  • Systematyczność, czyli powinny być powtarzalne w czasie, by dać jak najbardziej dokładny obraz
  • Celowość, ponieważ każde badanie powinno być robione po coś, czyli aby osiągnąć konkretny, przemyślany cel
  • Użyteczność – zaplanowane badanie, które ma określony cel, powinno zebrać konkretne dane, które posłużą do stworzenia strategii lub dadzą określone, przydatne informacje. Chodzi ogólnie o to, że badanie powinno dać korzyści i być przydatne
  • Zasada spirali – każde odpowiednio wykonane badanie daje pewne dane, których analiza skłania do pogłębienia tych badań, by uzyskać jeszcze więcej informacji i jeszcze bardziej dokładnych

[Metody prezentacji wyników badań marketingowych]

Badania marketingowe często są badaniami statystycznymi, zatem do ich prezentacji wykorzystywane są typowe statystyczne metody.

  • Tablice statystyczne, które pozwalają na czytelne zestawienie zebranych informacji, porównanie ich i wyciągnięcie wniosków
  • Metody graficzne, czyli wykresy, które pomagają zobrazować zebrane dane i pomagają w analizie wyników i wdrożeniu odpowiednich zmian do strategii
  • Metody opisowe, wykorzystywane często do tworzenia raportów z działań. Opisy tworzy się, do tekstu dodając dane liczbowe, obrazujące badane zjawisko

Badania marketingowe pozwalają zbadać grupę docelową i dobrać odpowiednią strategię tak, by dotrzeć z produktem do klienta i stworzyć produkt dokładnie tak, jak klient by tego oczekiwał. Ze względu na dużą ilość danych zbieranych podczas takich badań, metody prezentacji to najczęściej najbardziej podstawowe narzędzia z zakresu prezentacji danych statystycznych, dzięki czemu można osiągnąć maksymalną przejrzystość i czytelność danych oraz ułatwić ich analizę.