Stan dźwigów w Polsce – jak chronione są urządzenia dźwigowe?

Okresowe przeglądy konserwacyjne mają na celu dokładne zbadanie stanu technicznego urządzeń dźwigowych. W jaki sposób takie kontrole przebiegają? Kto je wykonuje? Jakie są regulacje prawne w tym względzie?

Rozporządzenia ministerskie

Przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych, zgodnie z polskim prawem, powinny odbywać się nie rzadziej niż co 30 dni. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. Przeglądy tego rodzaju mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani konserwatorzy urządzeń dźwigowych (czyli suwnic, żurawi słupowych, cięgników, wciągarek, wciągników). Do takiej pracy wymagane są uprawnienia SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich), UDT (Urząd Dozoru Technicznego) i TDT (Transportowy Dozór Techniczny). Zalecenia konserwatora muszą być rozpatrzone przez właściciela dźwigu – bo to on w ostateczności podejmuje decyzję o przeprowadzeniu remontu/modernizacji.  Inspektor UDT ma obowiązek zobligowania właściciela do przeprowadzenia napraw, które pozwolą na wydanie zgody dotyczącej możliwości dalszego użytkowania urządzenia.

W zakres przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych – zgodnie z wytycznymi podanymi przez Dozór Techniczny – wchodzą m.in. sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych mechanizmów napędowych oraz układów hamulcowych, a także rewizja stanu cięgien nośnych oraz ich zamocowań. Ponadto konieczne jest sprawdzenie działania elementów bezpieczeństwa, urządzeń oświetleniowych, sygnalizujących i sterujących, ograniczników ruchowych.

Gdzie naprawiać urządzenia dźwigowe?

Firmy wykonujące przeglądy okresowe mają często w ofercie możliwość przeprowadzania napraw. Tak jest w przypadku Elektrowit z Gliwic. Profesjonalna modernizacja to wbrew pozorom duża oszczędność. Przeprowadzanie odpowiednich remontów nie tylko przedłuża żywotność urządzenia, ale także pozwala na poprawienie jego funkcjonalności. Ważne jest jednak, by modernizacje były wykonywane kompleksowo – z wcześniejszym doborem odpowiedniego projektu.

Na początku remontu należy wykonać dokumentację elektryczną i mechaniczną oraz dostosować suwnicę do minimalnych wymagań UDT i BHP. Dopiero później można przejść do etapu dedykowanych modernizacji. W ich ramach można np. zwiększyć udźwig suwnicy, żurawia, zmienić napędy poszczególnych mechanizmów lub skrócić/wydłużyć suwnicę. Często właściciele decydują się na wymianę okablowania oraz montaż nowych szaf sterowniczych.

Nie musisz obawiać się awarii sprzętu. Przeglądy konserwacyjne suwnic z Elektrowit to sprawdzona jakość