Wirus HIV nadal jest bardzo groźny

Wydaje się, że świadomość Polaków w kwestii ryzyka i możliwych źródeł zakażenia wirusem HIV. To pozory. Odsetek osób, które stają się nosicielami śmiertelnego wirusa, każdego roku ulega zwiększeniu. Gdzie należy upatrywać przyczyn takiego stanu rzeczy?

Diagnostyka zakażeń wirusem HIV w Polsce jest prowadzona od 1985 roku. Od tego momentu zarejestrowanych zostało 20756 nosicieli choroby, z czego 6187 osób zaraziło się w wyniku stosowania narkotyków. Na AIDS zachorowało 3408 osób. 1348 osób ze zdiagnozowaną chorobą  zmarło.

Statystyki przedstawiają się wyjątkowo niekorzystnie]

Przedstawione dane obrazują stan zakażeń i zachorowań od roku 1985 do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Jak podaje Krajowe Centrum ds. AIDS, do 31 lipca 2016 roku 9149 pacjentów (w tym 113 dzieci) zostało objętych leczeniem ARV, czyli terapią antyretrowirusową.

Niezwykle niepokojący wydaje się fakt, że liczba zakażeń wirusem HIV i zachorowań na AIDS wzrasta, pomimo nieustannego zwiększania środków na walkę ze śmiertelną chorobą. Najwyższa Izba Kontroli jest zdania, że wynika to z samego zagospodarowania dostępnych środków.

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w 98 procentach pokrywa koszt leczenia osób zakażonych i chorych. Zaledwie 2 procent budżetu jest przeznaczane na działania profilaktyczne. NIK podkreśla, że jedynym sposobem na zmianę obecnego stanu rzeczy jest zwiększenie budżetu, bowiem profilaktyka nie może być realizowana kosztem leczenia. Nie zmienia to faktu, że potrzebna jest większa liczba szkoleń i kampanii informacyjnych.