Statystyki aborcji przeprowadzonych w 2015 roku

Obowiązujące przepisy klasyfikują aborcję jako zabieg niezgodny z prawem. Przerwanie ciąży jest możliwe jedynie w ściśle określonych przypadkach. Mimo to, w Polsce każdego roku przeprowadzanych jest serki nielegalnych aborcji. Bardzo dużo zabiegów jest jednak realizowanych w granicach dopuszczalnych prawem.

Dane statystyczne za rok 2015 dowodzą, że w Polsce przeprowadzonych zostało 1044 zabiegów przerwania ciąży. Należy zaznaczyć, że w tak ogromnej liczbie zarejestrowano tylko jeden przypadek usunięcia płodu, którego rozwój był następstwem gwałtu.

Z informacji udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że dane statystyczne są sporządzane na podstawie sprawozdań przygotowanych w ramach programu statystyki publicznej badan statystycznych.

Najwięcej zabiegów przeprowadzono w województwie mazowieckim]

Dane udostępnione przez Ministerstwo Zdrowia pokazują, że najwięcej przypadków usunięcia ciąży przeprowadzono na Mazowszu. Zabiegowi poddało się tam aż 306 kobiet. 299 zabiegów wynikło ze wskazań, które zostały ujawnione w trakcie badań prenatalnych. Siedem aborcji zostało przeprowadzonych w związku z realnym zagrożeniem życia matki.

Liczba aborcji przeprowadzonych na terenie województwa śląskiego to 161 zabiegów. Wskazaniem do przeprowadzenia stu pięćdziesięciu siedmiu z nich były wady rozwojowe płodu. Czterokrotnie przerywano ciążę ze względu na ochronę życia matki.

Wysoką pozycję w statystykach zajmuje także województwo łódzkie, gdzie ciążę przerywano 111 razy, oraz małopolskie – 103 udokumentowane przypadki przerwania ciąży.

Najmniej zabiegów przeprowadzono na Podkarpaciu]

Województwo podkarpackie może pochwalić się najmniejszym współczynnikiem przeprowadzonych udokumentowanych zabiegów przerwania ciąży. Na obszarze południowo-wschodniej Polski w zeszłym roku wykonano zaledwie jedną aborcję. Wskazaniem do zabiegu było znaczne upośledzenie płodu.

W województwie lubelskim zanotowano 4 przypadki przerwania ciąży. 3 zabiegi zostały wykonane ze względu na wady rozwojowe płodu, w jednym przypadku decyzję o aborcji podjęto w celu ochrony życia matki.

W szpitalach podlegających nadzorowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadzono 4 zabiegi usunięcia płodu, których przyczyną było znaczne prawdopodobieństwo wystąpienia nieodwracalnego uszkodzenia płodu lub choroby, która mogłaby stanowić realne zagrożenie dla życia.

Dane, które zostały udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości wskazują, że w placówkach, nad którymi resort sprawuje pieczę, nie przeprowadzono ani jednej aborcji.