Średnia wysokość emerytury w 2016 roku – sytuacja jest niepokojąca

W 2016 roku w Polsce odnotowano wzrost wysokości średniej emerytury. Nie oznacza to jednak, że sytuacja osób starszych uległa znaczącej poprawie. Co więcej, znaczny wpływ na statystyki wywarło województwo śląskie, gdzie pobierane są wysokie emerytury górnicze.

W trzecim kwartale 2016 średnia wysokość emerytury w Polsce kształtowała się na poziomie 2083 zł brutto. To więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost o 2 procent), jednak należy pamiętać, że kwota ta jest o ponad 50 procent niższa od średniego wynagrodzenia.

Najwyższe emerytury pobierane są w województwie śląskim, gdzie bardzo wielu świadczeniobiorców pracowało wcześniej w kopalniach. Niewiele gorzej jest na Mazowszu, Dolnym Śląsku oraz Pomorzu.

Sytuacja emerytów nadal nie wygląda dobrze]

Od stycznia do września 2016 roku świadczeniom emerytalnym podlegało 8,9 mln osób. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrost ukształtował się na poziomie 0,3 procenta. Najwięcej emerytur wypłacanych jest w województwie śląskim i mazowieckim, gdzie mieszka ponad milion świadczeniobiorców. Można zatem wnioskować, że za wzrost wysokości średniego świadczenia odpowiedzialne są właśnie te dwa obszary.

Najniższe świadczenia wypłacane są na Warmii i Mazurach oraz w południowo-wschodniej części kraju – średnia wysokość emerytury na tych obszarach to zaledwie 1828 zł brutto. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja osób pobierających świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Kwota przeciętnej emerytury wypłacanej przez KRUS kształtuje się na poziomie 1183 zł brutto.