Jak postawić garaż blaszany na swojej działce – warunki fizyczne i formalne

Garaż pozwala na właściwe zabezpieczenie auta przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, grad czy mróz. Zmienne temperatury nie sprzyjają zachowaniu lakieru w najlepszym stanie. Dlatego, jeśli tylko mamy taką możliwość, powinniśmy postawić na swojej działce, na której mamy dom mieszkalny lub letniskowy, garaż. Najtaniej wychodzi zamówienie garażu blaszanego od producenta i postawienie go w wybranym miejscu, na płaskim podłożu.

Czy na budowę garażu trzeba mieć pozwolenie?

Garaż murowany jest budynkiem na stałe związanym z gruntem, ale czy takie same zasady formalne obowiązują w przypadku lekkich garaży blaszanych? Firma CGT produkująca je dla klientów indywidualnych i firmowych podkreśla, że w art. 29 Prawa budowlanego, w rozdz. 4 pkt. 2 zawarto wszelkie warunki prawne stawiania garaży. Pozwolenia na budowę nie będzie wymagało wznoszenie wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 mkw, przy czym łączna liczba tych obiektów na jednej działce nie może przekraczać dwóch, na każde 500 mkw powierzchni działki.

Na działce o powierzchni około 5 arów podstawić można bez konieczności uzyskiwania pozwolenia budowlanego, 2 pomieszczenia gospodarcze o powierzchni nieprzekraczającej 25 mkw. Mogą to być np. dwa garaże blaszane, których budowę trzeba jedynie zgłosić do urzędu na odpowiednim druku.

Gdzie powinien znaleźć się garaż?

Pod względem fizycznym, garaż można usadowić jedynie na płaskim, wyrównanym podłożu. Firma CGT, która produkuje i montuje garaże blaszane na działkach swoich klientów, podkreśla, że podłoże najlepiej wyrównać z wykorzystaniem wylewki betonowej, wykonanej na co najmniej dwa tygodnie przed planowaną datą montażu gotowego blaszaka. Dzięki temu wylewka uzyska optymalną twardość i będzie solidną podstawą dla garażu.

Garażu wolnostojącego nie można wybudować w dowolnie wybranym miejscu na działce, gdyż trzeba zastosować się do przepisów wynikających z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, a jeśli go nie ma, to do decyzji o warunkach zabudowy. Określają one wymaganą odległość garażu od drogi oraz warunki techniczne, w których ustala się odległość budynków od granicy z sąsiednią działką.  Jeśli inwestor nie zastosuje się do takich wymagań formalnych, może zostać ukarany przez inspektora nadzoru budowlanego lub też zostanie mu nakazana rozbiórka postawionego garażu i ewentualnie przeniesienie go na właściwe miejsce w granicach działki.

Sprawdź garaż blaszany na CGT