Obowiązujące zasady uboju zwierząt gospodarskich

W Polsce uregulowano zasady dokonywania uboju gospodarczego w kilku aktach prawnych, z których najważniejszym jest ustawa z dnia 16 grudnia 2005 roku o produktach pochodzenia zwierzęcego. Jak powstaje mięso w polskich ubojniach?

Trzy akty prawne

Przepisy odnoszące się do uboju gospodarczego zwierząt hodowlanych zawarto w ustawie o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w dwóch rozporządzeniach:

  • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
  • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Prawo w Polsce dopuszcza ubój na terenie gospodarstwa, zwierząt utrzymywanych w tym gospodarstwie, a także cieląt do 6. miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu, oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Oprócz tego w zakładach masarskich może być dokonywany ubój zwierząt na skalę masową. Dopuszcza się możliwość wytypowania gospodarstwa rolnego na terenie danej miejscowości, gdzie można organizować ubój usługowy zwierząt od okolicznych producentów mięsa i wyrobów mięsnych.

Warunki działania przedsiębiorstw produkujących mięso

W ubojniach przemysłowych i usługowych zwierzęta powinny być ubijane niezwłocznie po przybyciu. Ubojowi podlegają wyłącznie zwierzęta zdrowe, a proces ten ma odbywać się w warunkach zapobiegających zanieczyszczeniu mięsa. Przedsiębiorca musi zapewnić miejsce lub pomieszczenie do ogłuszania, wykrwawiania i wytrzewiania zwierząt.

Jednym z podstawowych elementów wyposażenia ubojni w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją mięsa i wyrobów mięsnych, jest stół rozbiorowy. Firma Renox ma takie stoły w swojej ofercie. Stół rozbiorowy jest koniecznym elementem linii rozbiorowej mięsa i służy do rozbiórki tuszy wołowej lub wieprzowej na części. Bez niego wykonanie pracy rozbiorowej mięsa byłoby niemożliwe.

Firma Renox dostarcza także linie uboju do zakładów rozbiórki mięsa. Taka linia umożliwia szybki, sprawny i nowoczesny ubój zwierząt gospodarskich. Rzeźnia posiadająca nowoczesną linię uboju jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu na mięso wołowe i wieprzowe zgłaszane przez rynek lokalny, ogólnokrajowy, a nawet międzynarodowy.

To tylko jedne z wielu maszyn i elementów linii produkcyjnych, które powinny znaleźć się w dobrym zakładzie zajmującym się rozbiórką mięsa.