Kogo Polacy lubią, a kogo unikają – o naszych ocenach na temat sąsiadów z innych krajów.

Pewnie w każdej społeczności istnieją pewne przekonania o innych narodowościach, które nas otaczają. Nie ma w tym nic zaskakującego. Tak samo jak nasi sąsiedzi mają jakieś opinie na temat nas i naszego stylu życia, tak samo oczywiście i my będziemy w jakieś mierze starali się ich oceniać i nie ma w tym nic zaskakującego.

Warto więc zainteresować się statystykami i dowiedzieć się jak sytuacja wygląda, gdy chodzi o nasze oceny na temat mieszkańców krajów z nami sąsiadujących. Kogo więc Polacy lubią, kogo unikają, co myślimy o innych? Zacząć można od ogólnej oceny jaka się pojawia w naszym myśleniu na temat innych osób.

 

Okazuje się, że statystycznie największą oceną pozytywną cieszą się pośród naszych rodaków Czesi. Połowa badanych w naszym kraju czuje do nich sympatię, natomiast niechęć dotyczy jedynie około 14 procent. Prawie jedna trzecia to osoby, które traktują ich obojętnie. Na drugim miejscu znajdują się kolejny nasi sąsiedzi z krajów południowych a więc Słowacy, których przychylnie traktuje około 48% naszych rodaków. Co ciekawe niechęć do nich deklaruje jedynie 12 procent i to jest najlepszy wyniki jaki jest dostępny. Natomiast około 32 traktuje ich w sposób obojętny. Co ciekawe aż 43% naszych rodaków traktuje pozytywnie Niemców. Niechęć do nich deklaruje mniej więcej 22% badanych. Niechętnie nastawieni jesteśmy między do Ukraińców, których niekorzystnie traktuje mniej więcej 32% naszych rodaków, a pozytywnie około 36%. Na kolejnym miejscu znajdują się Litwini, który pozytywnie oceniani są przez 34% badanych podobnie obojętnie, zaś negatywnie jedynie około 22% badanych. Interesujące będzie również to, że najrówniejsze wyniki dotyczą Białorusinów, którzy mają największy odsetek ocen obojętnych na poziomie 32%. Natomiast około 28-29 ocenia ich pozytywnie i negatywnie. Chyba dla większości nie będzie zaskoczeniem, że najgorsze oceny w badaniu otrzymują Rosjanie, do których niechęć czuje aż połowa badanych. Obojętnie traktuje ich mniej więcej 23% osób a pozytywnie tylko 22%, a wiec jest korzystnie odnosi się do tych osób jedynie jedna piąta naszych rodaków.

Tak więc wyniki są tutaj charakterystyczne, ale chyba wiele osób nie będzie zdziwionych tym jak się one kształtują. Tak naprawdę trzeba powiedzieć, że jedynie wyjątkowy może być tutaj wynik pozytywnych oceń dla Niemców, ale można przypuszczać, że zaprzeszłości mogą już mieć mniejsze znaczenie i dlatego pojawia się wiele ocen pozytywnych właśnie z tego powodu. Wielu naszych rodaków wyjeżdża do Niemiec i możliwe, że stąd również pozytywne oceny. Jeśli chodzi o zaskoczenia bardzo możliwe, że dla wielu osób zaskoczeniem będzie liczba pozytywnych ocen dla Czechów. Jak się bowiem okazuje nie jesteśmy tam według badań narodem chętnie widzianym i dlatego nasze pozytywne oceny mogą tutaj być zaskoczeniem. Pozostałe wyniki są raczej przewidywalne i nie powinny nas zaskakiwać, jeśli chcielibyśmy obstawiać jaki będzie wynik badania przed jego rozpoczęciem pewnie nasze propozycje niewiele by się różniły od tego co dostajemy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *